Korsordstävling! Lös vårt datalagringskorsord och få stickers!

Korsordstävling! Lös vårt datalagringskorsord och få stickers!

I vårt remissyttrande för den senaste datalagringsutredningen har vi öppnat en korsordstävling!

Korsordet återfinns överst på s. 14 i Dataskydd.net:s remissyttrande över Datalagring, brottsbekämpning, integritet (SOU 2017:75) och de flesta av ledtrådarna i korsordet finner sitt svar någonstans i remissyttrandet.

De första tio korrekta lösningarna som lämnas in till oss kan få Dataskydd.net-stickers hemskickade till sig - förutsatt man uppger en adress som uppgifterna kan skickas till. Vi behöver inte uppgifter om vilka egennamn du betecknas med i förvaltningsprocesser, om inte dessa är nödvändiga för postgången så klart.

Adressen kommer inte sparas längre än vad som behövs för att fullfölja utskicket, med vilket avses att eventuella e-postmeddelanden raderas och ingen bokföring - på papper eller i dator eller i övrigt - kommer att göras. Man kan läsa med om vår inställning till personuppgiftsbehandling i vår konsekvensbedömning avseende dataskydd.

Lös mer:

Remissyttrande över Datalagring, brottsbekämpning och integritet – SOU 2017:75 (2018.01.17):

https://dataskydd.net/sites/default/files/sou201775_remissyttrande_datas...

Läs mer:

Dataskydd.net,  Remissyttrande över Datalagring, brottsbekämpning och,integritet – SOU 2017:75 (dnr Ju2017/07896/Å) (2018.01.17):

https://dataskydd.net/nyheter/2018/01/18/remissyttrande-over-datalagring...

Dataskydd.net, Konsekvensbedömning avseende dataskydd (2017.05.06):

https://dataskydd.net/file/konsekvensbedomningdataskyddnet201706-05pdf

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).