2014-01

Nyhetsarkiv för januari 2014

Ny sajt publicerar brottsdomar

Jörgen Lindqvist har skrivit en bra ledare om den nya sajten Lexbase som ska lägga ut alla domar på nätet och göra den sökbar. Det betyder att du väldigt lätt kommer att kunna, av ren nyfikenhet, ta reda på om dina vänner, grannar och familj har blivit fälld för några brott. Sajten utnyttjar offentlighetsprincipen genom att begära ut alla domar för att sedan publicera dessa i sin egna tidning. Den senare innebär att det klassas som journalistik och därmed behöver inte personuppgiftslagen följas. ...

Känsliga personuppgifter sparas på USB-minne av Huddinge kommun

Idag rapporterar Computer Sweden att handläggare i Huddinge kommun har skapar känsliga personuppgifter, så som personnummer, namn, och språkgrupp, i ett kalkylblad på ett USB-minne. Uppgifterna är sekretessbelagda och har bland annat utgjort underlag för beslut om rätt till ekonomiskt bistånd. Detta är förvisso brott mot en enskild sekretesslag, som trumfar personuppgiftslagen, men det hade likväl varit ett brott mot personuppgiftslagen om sekretesslagen inte hade funnits. Är vår svenska förvaltning så här dålig på att ta ansvar för våra personuppgifter? ...

Status just nu

I oktober 2013 röstade EU-parlamentet för en ny och starkare dataskyddsförordning. Totalt sätt kunde den har sätt ännu starkare ut, men som integritetsvänlig svensk kan man faktiskt vara lagom nöjd. Samtidigt gav EU-parlamentet sitt godkännande att inleda en så kallad trialog, förhandling, med ministerrådet så att man gemensamt kan kompromissa fram ett förslag som båda institutioner kan rösta ja till. Dessa förhandlingar beräknas vara klara i mars/april i år. Men, först ska EU:s justitieministrar komma överens om ett gemensamt förslag, som därefter kan kompromissas med EU-parlamentets förhandlare. ...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).