2015-01

Nyhetsarkiv för januari 2015

JO-anmälan mot Försäkringskassan: dataskydd är inget argument mot granskning av myndigheter

Dataskydd.NET har lämnat en kommentar till Justitieombudsmannen angående den pågående utredningen mot Försäkringskassan: 1. Försäkringskassan antyder att de misslyckats upphandlat ett e-postsystem som klarar av kraven för intern granskning av verksamheten och därför har de upprättat vad de själva hänvisar till som ett ”olagligt register”. Detta är i sig klandringsvärt. 2. Försäkringskassan anger att de utarbetat en rekommendation, men uppger inte att de i sitt beslut följt rekommendationen. 3. Rekommendationen och det efterföljande beslutet har enligt Försäkringskassans historia utarbetats först efter att det kommit ut i medier att det pågår en intern utredning om oegentligheter i myndighetens verksamhet. ...

Skvallrande företag och polisen: inget lagstöd krävs för ingrepp i privat sfär

Svenska polisens relationer till olika internetföretag har diskuterats i två nyhetsinslag senaste veckan. Dels är polisen missnöjd med att vissa företag, som Google och Apple, följer lagen för nitiskt. De skulle hellre se ett öppet samarbete utanför lagen med företagen, liknande det de har med Facebook och Microsoft. Dels har flera stora telekombolag i Sverige sålt personuppgifter via mellanhand till tredjeparter, som polisen inte får tag på lika enkelt som marknadsaktörer på grund av bestämmelser om rättssäkerhet kring hemliga tvångsmedel. ...

Integritetsforskningen mer tvärvetenskaplig: miljö, feminism och arbetsrätt

Mellan 21-22 januari var Dataskydd.NET i Bryssel på konferensen Computer, Privacy and Data Protection (CPDP). Det är Europas ledande konferens för privatlivs-, integritets- och övervakningsforskning. Alla sessioner från konferensen har filmats och finns tillgängliga på internet. En trend i årets upplaga är breddningen av frågeställningarna. Dataskydd och integritet är inte längre avskilda områden, utan berör många andra politikområden. Därför ordnas seminarier om arbetsrätt och privatliv, miljö och privatliv, feminism och privatliv eller integritetsfrågor i arbete mot trafficking. ...

Mer övervakning i Sverige onödigt och ineffektivt

Anfallet mot serieredaktionen Charlie Hebdo i Paris i början av januari har givit upphov till många politiska idéer om information, integritet och övervakning. Men det har också börjat komma invändningar mot politikernas sätt att angripa problemet med våldsdåd. Automatisk övervakning av hela befolkningen är redan ett faktum. Våldsdåden hände ändå. Inrikesministern Anders Ygeman, och de europeiska liberalerna, kräver ett nytt förslag om passagerarregister. Det rör information om vem som rest var och hur resan köpts och betalats. ...

Europeiska dataskyddsdagen 28 januari!

Sedan 2006 firas varje år den europeiska dataskyddsdagen 28 januari. Den instiftades av Europarådet, som ansvarar för upprätthållandet av europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. Tyvärr finns det inte särskilt mycket konkret att hurra för 28 januari 2015. Frågor om integritet och privatliv på internet och i samhället har diskuterats flitigt i två år. Inte bara som medborgare, utan också som konsumenter, blir vi allt mer medvetna om övervakningen som omger oss och hur vi vill att den ska påverka, eller inte påverka, oss själva. ...

Obehagliga typer: "för att det går" och "för att vi får"

På den europeiska dataskyddsdagen 28 januari lanserar Dataskydd.NET sin nya kampanj mot datalagring. Vi ville lägga kampanjen på en svensk domän. .SE, stiftelsen som hanterar den svenska toppdomänen, väljer dock att ställa extra integritetskränkande krav på de som vill ha domännamn – mer integritetskränkande än vad lagen kräver och mer kränkande än andra liknande organisationer kräver. När Dataskydd.NET frågar varför får vi svaret "för att det går" och "för att vi får" ...

Rumänska konstitutionsdomstolen ska granska cybersäkerhetslag

Dataskydd.NET skrev för några dagar sedan om en rumänsk cybersäkerhetslag som upprört flera civilsamhällesgrupper. Genom rumänska nationalförsamlingen har man nu fått till stånd prövning i konstitutionsdomstolen, och ett utlåtande väntas nästa vecka.

Frankrike, Tyskland och Storbritannien segar med dataskyddspaketet

EU-parlamentsledamoten Jan-Philip Albrecht säger att det främst är Tyskland, Frankrike och Storbritannien som håller tillbaka dataskyddsreformen i EU. Om de fortsätter sega i samma takt är det inte säkert att det blir något nytt dataskyddspaket innan slutet av 2015. Länderna har dock delvis olika invändningar. Tyskland och Frankrike är oroliga för att den nya samarbetsmekanismen för dataskyddsmyndigheter kommer att ge för stort inflytande till mindre etablerade dataskyddsmyndigheter i små eller nya medlemsländer. ...

Rätten att inte bli förföljd lämpar sig inte för "självreglering"

En av Dataskydd.NET:s verksamhetsområden är ePrivatlivsdirektivet och rätten att inte bli spårad utan sitt samtycke. New York Times skrev 8 januari om hur ett projekt i USA att få flera stora nätföretag att komma överens med varandra om hur de ska låta bli att spåra folk utan deras kännedom och godkännande misslyckats. Anledningen är att frågan inte lämpar sig för det man kallar "självreglering", när industrin själva får bestämma hur de ska hantera ett problem. ...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).