2015-04

Nyhetsarkiv för april 2015

Att begära PUL-utdrag: några exempel

För att testa några olika företags hantering av PUL-ansökningar och se vad för information de har om mig begärde jag ut information från Bredbandsbolaget, Com Hem, ICA Banken, Klarna, Tele2, Telenor och TeliaSonera. 26 § personuppgiftslagen (PUL) ger dig rätt att en gång per kalenderår gratis få veta vilka personuppgifter ett företag, en organisation eller en myndighet har om dig. Du har också rätt att få veta varifrån uppgifterna kommer, ändamålen med uppgifterna, och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut till. ...

Analys: Sveriges politiska tillsättningar på Datainspektionen medför östeuropeisk korruption

Den 5 april skrev Dataskydd.NET om nya uppgifter kring hur svenska regeringen förhandlar dataskydd i Bryssel. Särskilt anmärkningsvärt är svenska regeringens motstånd mot transparenta och oberoende tillsättningar av myndighetschefer på Datainspektionen. Sverige är inte det enda väst- och nordeuropeiska land där politiker klamrar sig fast vid makten att utse myndighetschefer för att tillfredsställa de egna politiska ändamålen. I Central- och Östeuropa leder dock denna sorts europeiska lagstiftning till fördjupade korruptionsproblem och starkare nepotism i förvaltningsväsendet än vad som hade varit nödvändigt. ...

Är du offer för dataintrång-by-cookie? Anmäl till polisen - vi har instruktioner

På skärtorsdagen anmälde Amelia Andersdotter Dagens Nyheter för brott mot dataintrångslagen, 4 kap. 9 c § brottsbalken och medhjälp till dataintrång, 23 kap. 2 § brottsbalken. Redan onsdagen 7 april hade polisen lagt ned utredningen, trots att det finns goda skäl att titta närmare på problemet. Ett utlåtande från överåklagaren och riksåklagaren från februari 2015 gör nämligen gällande att alla ändringar av register, eller “strukturerade data”, som sker olovligen bör täckas av bestämmelsen i brottsbalken. ...

Datalagringsutredningen utreder inte datalagring och lägger inte förslag som utretts

Under föregående vecka har Dataskydd.NET läst igenom Datalagring och integritet, en utredning från Justitiedepartementet. Den utreder inte datalagring, utan inhämtningslagen, och förslagen om utökat verkningsområde för inhämtningslagen har inte stöd i eller koppling till utredningen som gjorts. Tillsammans med andra utredningar om integritetskränkande, hemliga tvångsmedel utgör Datalagring och integritet ett tillägg i en växande mängd spam från Justitiedepartementet, som verkar ha till syfte att dölja den dåliga faktagrunden på vilka beslut fattas kring vårt polisväsende. ...

Analys: Nya dokument från EU:s ministerråd 26-27 mars visar att Sveriges regering fortfarande vill försvaga integritetsskyddet

Den 26 mars och den 27 mars 2015 släppte ministerrådet sin nuvarande formulering av dataskyddsförordningens kapitel 2, 3, 4, 7 och 8. Med denna nya textmassa kan man tro att det blivit dags för Dataskydd.NET att uppdatera sin tidigare genomgång av svenska regeringens ställningstaganden från 2013. Då fanns mycket lite i regeringens linje i Bryssel som gick att förena med respekt för privatliv och rätten till dataskydd. Tyvärr är regeringen fortfarande lika mycket emot starkare dataskydd, och av samma anledningar som 2013. ...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).