OBS! Föreningen Dataskydd.net upplöstes i maj 2024. Sidorna kan innehålla brutna länkar och information som är inaktuell.

2015-12

Nyhetsarkiv för december 2015

Trialog: IT-säkerhetsproblem ger halva böter i EU-ländernas dataskyddsförslag

Ordförandelandet för EU:s ministerråd, Luxembourg, har publicerat sina förhandlingspapper inför de uppkommande trepartsförhandlingarna i Bryssel. De kommande förhandlingarna mellan kommissionen, parlamentet och EU-ländernas regeringar kommer att beröra processfrågor: hur Datainspektionen ska fungera, vilka böter som ska utmätas, och hur samarbetet mellan datainspektioner i olika EU-länder ska fungera. Dataskyddsförordningen och det tillhörande dataskyddsdirektivet har stött på starkare motstånd efter de våldsamma terrorattackerna i Paris. Europeiska kristdemokraternas huvudförhandlare Axel Voss har i tysk media uttalat att han inte längre anser att varken en förordning eller ett direktiv är en bra väg framåt. ...

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).