2012

Nyhetsarkiv för 2012

Stor dataläcka får parlamentet att bäva

Den belgiska organisationen NURPA som jobbar för digitala rättigheter uppdagade kring jul att det belgiska tågföretaget SNBC/NMBS har haft en stor dataläcka där mer än 1600 parlamentsanställdas personliga data finns med. Piratpartiets Amelia Andersdotter finns med bland dem som drabbats av dataläckan. Läckan är ett resultat av att tågföretaget publicerat sina kunders data i plaintext på hemsidan. Det var enkelt för en forumanvändare att göra en enkel sökning för att få tag på hela databasen, som innehöll mer än 1,4 miljoner separata tågbokningar och tågresor. ...

Europaparlamentets industriutskott anordnar workshop om dataskydd

Europaparlamentets industriutskott anordnade 17 december 2012 en workshop om dataskyddsförordningen. Det är anmärkningsvärt att utskottet dels inte bjudit in kommissionen att försvara sitt ursprungliga förslag, trots att utskottets föredragande ledamot förslagit mycket omfattande förändringar i dataskyddsdirektivet som djupt skulle underminera dataskyddet för europeiska medborgare. Panelen var dessutom full av industrirepresentanter och en veritabel fest av okritiska uttalanden mot ett starkt privatlivsskydd för unionens medborgare. En värdefull presentation av den belgisk-turkiska forskaren Seda Gürses finns dock bevarad, med undertexter, här på kampanjhemsidan. ...

Amelia Andersdotter skriver om dataskydd i Västerbottenskuriren

En av Piratpartiets ledamöter i Europaparlamentet, Amelia Andersdotter, skriver i Västerbottenskuriren att de konservativa partierna i Europaparlamentet försöker undergräva allt dataskydd för privatpersoner i EU. Läs artikeln här!

Sveriges uppfyller inga av Europarådets rekommendationer för mänskliga rättigheter på internet

Den 8 december 2014 släppte Europarådets representant för mänskliga rättigheter, Nils Muižniks, en rekommendation till alla länder som skrivit under Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter om mänskliga rättigheter på internet. Länderna uppmuntras att inte datalagra (p. 6, s. 22), inte massövervaka (p. 5-6, s. 22), att inte använda internet som ett sätt att kringgå rättssäkerhetsbestämmelser (p. 11, s 23), att inte använda företag som bulvaner för kringgående av mänskliga rättigheter (p. ...

EU-parlamentets sysselsättningsutskott skjuter brevid mål

Den 11 november 2012 lade Europaparlamentets utskott för sysselsättningsfrågor och sociala frågor fram sitt första utkast till yttrande om dataskyddsförordningen. Yttrandet behandlar artikel 82 och de särskilda frågeställningar som kan dyka upp när till exempel fackliga organisationer ska representera sina medlemmar. Många av förslagen är väldigt snäva i sin formulering, och egentligen bör en stark förordning som inte i övrigt styckats sönder och bitits isär av dåliga, allmänt hållna och breda undantag inte kräva särskilda artiklar eller skäl som skyddar just anställda. ...

Industriutskottets utkast till yttrande veritabel katastrof

Den 8 november publicerade Europaparlamentets industriutskott sitt första utkast till yttrande till dataskyddsförordningen. Ett yttrande är ett stöddokument som ett utskott presenterar till ett annat, i det här fallet utskottet för mänskliga fri- och rättigheter, som bär ansvaret för parlamentets behandling av dataskyddsförordningen. Utkastet till yttrande finns på nätet och har också analyserats av den europeiska organisationen för digitala fri- och rättigheter EDRi. Över lag är yttrandet mycket negativt för det europeiska dataskyddet. ...

Parlamentets juridiska utskott förslår försvagning av dataskyddet

Parlamentets utskott för juridiska frågor, där Christian Engström från Piratpartiet finns representerad, lade sitt första förslag till yttrande på dataskyddsförordningen den 18 oktober 2012. Man kan läsa kommentarer till yttrandet från den europeiska organisationen för digitala fri- och rättigheter, EDRi. Yttrandet skapar breda och allmänna undantag, framför allt genom att utöka omfattningen av undantaget för berättigat intresse. Det tar också bort rätten för privatpersoner att begära att få tillbaka sin behandlade data och den insamlade datan från det företag eller den myndighet som samlat in datan. ...

Utskottet för konsumentskydd slaktar dataskydd i EU

Den 25 september lade Europaparlamentets utskott för frågor som rör den inre marknaden och konsument sitt första utkast till yttrande om dataskyddsförordningen. Man kan läsa en analys av utskottets förslag hos den europeiska organisationen för digitala fri- och rättigheter, EDRi. I det första utkastet slaktar utskottet tillstånd och samtycke. Dels omdefinierar man samtycke och tillstånd från medborgare, så att det inte kräver att medborgaren faktiskt vet vad den samtyckt till. Man tycker heller inte att det är en särskilt bra idé att hålla undantagen i förordningen avgränsade utan utökar fritt allt från berättigat intresse till situationer inom vilka dataportabilitet inte ska vara tillämplig. ...

Halvdagskonferens om dataskydd i parlamentet!

Gröna gruppen och Piratpartiet bjöd in till en halvdagskonferens om dataskyddsförordningen och förslaget till ett direktiv om databehandling för polisiära syften den 28 juni 2012. Hela konferensen strömmades på nätet och om man inte hade tid att titta på konferensen i realtid kan man fortfarande ta del av de sparade videofilmerna på den här länken.

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).