2016-04

Nyhetsarkiv för april 2016

Efter Bryssel-attackerna: mer av samma misslyckade övervakning är lösningen?

Veckan innan påsk drabbades Belgien av otäcka terroristattacker riktade mot Bryssels flygplats och tunnelbana. Sedan dess har rösterna höjts för mer övervakning på båda sidor av Atlanten. Enligt en läcka till The Financial Times har EU:s ministerråd valt att återuppliva ett förslag om en teknisk infrastruktur för datadelning mellan europeiska brottsbekämpande myndigheter. Förslaget väcktes i november 2015, efter terroristattackerna i Paris som kostade 135 människor livet. I USA har demokraterna reagerat på ungefär samma sätt som de europeiska säkerhetsministrarna: de föreslår bättre informationsdelning mellan unionens säkerhetsmyndigheter. ...

Dataskydd.net skickar inlaga till tillsynsutredningen

Den 18 mars skickade Dataskydd.net in en inlaga till utredningen om tillsyn av den personliga integriteten. Utredningens syfte är att stärka skyddet för den personliga integriteten genom att ta reda på konsekvenser och kostnader av att flytta tillsynen till en och samma myndighet. Dataskydd.net börjar med att observera att utredningsuppdraget inte på ett tillfredsställande vis presenterar den nuvarande tillsynen av den personliga integriteten. För att uppfylla sitt syfte behöver utredningen om tillsyn även betrakta tillsyn för dataskydd och privatliv som sker utanför Post- och telestyrelsen och Datainspektionen, till exempel Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (IT-säkerhet och identitetsskydd för privatpersoner), Säkerhetspolisen (integritetsskydd och säkerhet i myndigheters IT-lösningar) samt Säkerhets- och integritetsutredningen (ansvariga för vissa integritetsinskränkningar som sker som ett led i brottsbekämpande arbete). ...

Rafflande upplösning i amerikansk telefonkryptokonflikt

FBI har varit i rättskonflikt med Apple, som tillverkar smarta telefoner, över Apples säkerhetsåtgärder för slutanvändare. Förra veckan valde dock FBI att lägga ned sina rättsliga anspråk mot företaget, efter att de hittat ett sätt att kringgå säkerhetsåtgärderna utan Apples hjälp. Det är bra nyheter för företag som vill fortsätta utveckla och förstärka säkerheten i sina produkter för slutkonsumenter, men innebär också att den federala polisen i USA har hittat ett säkerhetshål som Apple inte nödvändigtvis känner till. ...

"Mindre ingripande" husrannsakan styr teknikutvecklingen bort från dataskydd

Justitiedepartementet har tillsatt en statlig offentlig utredning om husrannsakan i elektroniska miljöer. Målsättningen med utredningen är att göra husrannsakan "mindre ingripande", enligt en artikel i Dagens nyheter som publicerades två dagar innan utredningsunderlaget. Om man istället läser kommittéedirektiven förefaller utredningen vara en reaktion på Aftonbladets och Sveriges television ovilja att lämna ut opixellerade bilder på misstänkta gärningsmän: regeringen vill låta polisen kringgå detta omak genom att ge polisen rätt att begära ut information, istället för att begära ut lagringsmedier. ...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).