2016-05

Nyhetsarkiv för maj 2016

Växande rättspraxis om rätten att bli bortglömd

Enligt nyhetssidan Breakit har Stockholms tingsrätt för första gången tagit ställning till gränsdragningarna för rätten att bli bortglömd. En VD i byggnadsbranschen har inte ansetts ha rätt att kräva att Google inte visar upp sökresultat som innehåller antydningar om att VD:n skulle vara skojare och MC-gängsmedlem vid sökning på VD:s namn. Den europeiska samarbetsgruppen för dataskyddsmyndigheter, Artikel 29-gruppen, publicerade sina riktlinjer för rätten att bli bortglömd i november 2014. Sedan dess fortsätter Googles egna ansträngningar för att ta fram en bra process för hantering av rätten att bli bortglömd-ärenden, och resultaten delges i en ny rapport som presenterats i Search Engine Land. ...

Dataskydd.net på Biblioteksdagarnas kryptoparty med nya Webbkollen

Samma vecka som de europeiska institutionerna gjort den slutgiltiga texten för EU:s nya dataskyddsförordning tillgänglig i databasen EUR-LEX (nu är det alltså officiellt!) har Dataskydd.net deltagit på Biblioteksdagarnas kryptoparty i Västerås. Kryptopartyt arrangerades av Svensk biblioteksförening i samarbete med Kungliga biblioteket, Digitala biblioteket, Stockholms stadsbibliotek och DFRI, och var en öppning för bibliotekarier att lära sig mer om grundläggande IT-säkerhet och integritetshot i digitala miljöer. Dataskydd.net var med och presenterade sitt nya verktyg Webbkollen. ...

Dataskydd.net lämnar in remissyttrande på SOU 2016:7 om näthat

I januari publicerades den så kallade näthatsutredningen med flera förslag kring hur man ska åtgärda integritetskränkningar i elektroniska miljöer. Dataskydd.net välkomnar vissa av utredningens förslag och är kritiska mot andra. Det finns ett behov av nya straffrättsliga bestämmelser om integritet. Mot bakgrund av den nya europeiska dataskyddslagstiftningen kommer de gamla straffrättsliga bestämmelserna i den svenska personuppgiftslagen att försvinna. Utredningen har inte motiverat sina förslag mot den bakgrunden, men det hade utredningen kunnat göra. ...

TTIP-läckor och dataskydd

Under första veckan i maj släpptes läckor från de pågående förhandlingarna om ett frihandels- och investeringsavtal mellan USA och EU av nederländska Greenpeace. Dataskydd.net har läst igenom läckorna. Dataskydd och privatliv påverkas uttryckligen bara av två artiklar som Dataskydd.net har hittat: artikel 48 i kapitlet om elektroniska kommunikationer, till synes föreslagen av EU, och artikel 1 i kapitlet om samverkan kring lagstiftning, som efterfrågar starkare harmonisering av regler om cybersäkerhet och dataskydd. ...

Tyska domstolar instämmer i belgisk kritik mot Facebook

I januari befanns Facebook åter ha spårat enskilda i strid mot belgiska personuppgiftslagen med hjälp av kakor och "gilla"-knappar. Den tredje mars höll en tysk domstol i Düsseldorf med om den belgiska bedömningen. Frågan gäller personer som inte är medlemmar i det sociala nätverket, men som ändå kartläggs när de besöker butiker, bloggar och myndigheter med Facebooks gilla-knapp. Facebook hävdar att de behöver kartlägga alla privatpersoner av säkerhetsskäl, men domstolarna håller inte med. ...

SPF Seniorerna säljer personuppgifter, enligt upprörda medlemmar

Flera medlemmar i SPF Seniorerna i Uppsala har upprörts över att föreningen säljer medlemmarnas personuppgifter till företagssponsorer, enligt uppgifter till Sveriges radio. Föreningen är därför anmäld till Datainspektionen. Personuppgifter får inte säljas vidare till eller delas med tredjeparter utan att en enskild har godkänt detta. Forskningsresultat från Handelshögskolan i Stockholm som Dataskydd.net skrivit om tidigare i år indikerar dock att även formellt godkänd försäljning av personuppgifter (till exempel att man skrivit under konsumentavtal eller medlemsavtal) kan leda till att individer känner sig lurade och kränkta. ...

Kritik mot polisens datahantering från två myndigheter

I mars och april har både Säkerhets- och integritetsnämnden (SIN) samt Datainspektionen riktat kritik mot polisens datahantering. Det är inte första gången SIN och Datainspektionen finner att polisen inte följer lagen. meta-chart_5.jpeg En genomgång av Föreningen för digitala fri- och rättigheter (DFRI) från 2015 visar att SIN i 13 av 18 granskningsärenden under perioden våren 2014-våren 2015 fann att polisen på olika sätt inte följde de regler som polisen borde följa. ...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Twitter. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).