2016-09

Nyhetsarkiv för september 2016

Dataskydd.net skickar en skrivelse till utredningen om integritetsskydd på Rättsmedicinalverket

Dataskyddsförordningens antagande i våras har utlöst febril utredningsaktivitet hos flera departement, och Dataskydd.net kan bara anta att ännu fler utredningar är att vänta. Vi har lämnat in en inlaga till utredningen om stärkt integritetsskydd vid personuppgiftsbehandling på Rättsmedicinalverket. Vi försöker koppla några allmänna teman från dataskyddsförordningen till utredningens uppdrag, och dessutom knyta in aspekter av integritetskommitténs delbetänkande från i somras. Då Rättsmedicinalverket sedan 2013 efterfrågat en egen registerförfattning har vi desutom haft fördelen att bättre förstå vad som leder till registerförfattningar. ...

EU-dom om upphovsrätt uppmuntrar id-kontroller av wifi-användare

EU-domstolen beslutade i början av september att ett rimligt föreläggande mot en tillhandahållare av trådlösa nätverk i till exempel en klubblokal, på ett kafé eller i en butik, är att tillhandahållaren ska lösenordsskydda sitt nätverk och göra tillgången till lösenordet avhängigt att den som vill använda nätverket visar foto-legitimation. Dessa förelägganden kan utdömas ifall en upphovsrättsinnehavare inför en domstol kan påvisa att det är sannolikt att ett upphovsrättsintrång begåtts genom nätverket. ...

Dataskydd.net skickar en skrivelse till utredningen om dataskyddsdirektivet om brottsbekämpande myndigheter

EU:s dataskyddsreform roddes i hamn i våras och består av två delar: en förordning som täcker alla verksamheter utom de brottsbekämpande myndigheterna, och ett direktiv som inte gäller för någon utom de brottsbekämpande myndigheterna. EU-kommissionen valde sannolikt detta angreppssätt 2012 för att det är politiskt känsligare att skapa enhetliga regler för polisens verksamheter, än för andra verksamheter. I Sverige berörs mycket riktigt brottsbekämpande, brottsmålshanterande och straffverkställande verksamhet av många olika lagstiftningar och myndigheter, som ibland bedriver självständig verksamhet och ibland inte. ...

Dataskydd.net skickar en skrivelse till utredningen om personuppgiftsbehandling på utbildningsområdet

Dataskyddsförordningens antagande i våras har utlöst febril utredningsaktivitet hos flera departement, och Dataskydd.net kan bara anta att ännu fler utredningar är att vänta. Vi har lämnat in en inlaga till utredningen om personuppgiftsbehandling inom utbildningsområdet. Vi försöker koppla några allmänna teman från dataskyddsförordningen till utredningens uppdrag, och dessutom knyta in aspekter av integritetskommitténs delbetänkande från i somras. Det är en av tre inlagor vi har skickat in den 21 september 2016, och som till sina lydelser egentligen är rätt lika (frånsett vissa justeringar till följd av utredningarnas olika direktiv). ...

Dataskydd.net lämnar in skrivelse till utredningen om personuppgiftsbehandling hos Socialdepartementets verksamheter

Dataskyddsförordningens antagande i våras har utlöst febril utredningsaktivitet hos flera departement, och Dataskydd.net kan bara anta att ännu fler utredningar är att vänta. Vi har lämnat in en inlaga till utredningen om personuppgiftsbehandling hos Socialdepartementets verksamheter. Vi försöker koppla några allmänna teman från dataskyddsförordningen till utredningens uppdrag, och dessutom knyta in aspekter av integritetskommitténs delbetänkande från i somras. Det är en av tre inlagor vi har skickat in den 21 september 2016, och som till sina lydelser egentligen är rätt lika (frånsett vissa justeringar till följd av utredningarnas olika direktiv). ...

Dataskydd.net avslutar sitt första projekt för en webb med bättre dataskydd

I augusti avslutade Dataskydd.net sitt projekt att utveckla verktyget Webbkoll och genomföra granskningar av kommuners hemsidor. Konkreta verkningar av vår kommungranskning ser ut att vara att sex nya kommuner över sommaren skyddat sina besökare mot referrersläckor. Allt fler kommuner använder också krypterade anslutningar. Det är vi nöjda med. Både Webbkoll och kommungranskningen har också fått positiva tillrop när vi varit ute och pratat om verktygen, projektet och anledningarna till att vi engagerar oss på konferenser för webbutvecklare, front-end-utvecklare, back-endutvecklare och dataskyddsforskare. ...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).