Dataskyddsförordningen: tidslinje

Dataskyddsförordningen: tidslinje

EU:s dataskyddsförordning (nr 679/2016) kodifierar vilken rätt till dataskydd och datasäkerhet myndigheter och företag ska ge till privatpersoner i EU. Förordningen gäller alla utom de brottsbekämpande myndigheterna, och är direkt tillämplig lagstiftning i alla medlemsländer. Dataskyddsförordningen behöver alltså inte omarbetas till någon svensk lag och ersätter därför personuppgiftslagen från 1998. Den här tidslinjen innehåller några av de viktigaste punkterna i Sveriges historiska inblandning i dataskyddsförordningens framtagande och den senare implementationsprocessen i Sverige.

Utredning om dataskydd och Rättsmedicinalverket

Regeringen tillsätter en utredning om dataskyddsförordningen för Rättsmedicinalverket

Dir. 2016:75 Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet 6 september 2016

Utredning om dataskydd och utbildning

Regeringen tillsätter en utredning om dataskyddsförordningen och utbildningsväsendet

Dir. 2016:63 Personuppgiftsbehandling inom utbildningsområdet 7 juli 2016

Utredning om dataskydd och socialtjänsten

Regeringen tillsätter en utredning om dataskyddsförordningen för Socialdepartementet

Dir. 2016:52 Dataskyddsförordningen – behandling av personuppgifter och anpassningar av författningar inom Socialdepartementets verksamhetsområde 16 juni 2016

Undantagen i dataskyddsförordningen

Dataskydd.net publicerar en förteckning med de 61 undantag som medlemsländerna kan åberopa för att försvaga dataskyddet för enskilda, inklusive rekommendationer till riksdagen.

Läs Dataskydd.net:s sammanställning. 13 juni 2016

Integritetskommittéens första delbetänkande

Utredningen "Hur står det till med den personliga integriteten? – En kartläggning av Integritetskommittén" släpps. 814 sidors kartläggning av risker för den personliga integriteten.

Dataskydd.net:s första genomläsning av hela utredningen med kommentarer 7 juni 2016

Ny checklista från Datainspektionen

Datainspektionen släpper en checklista för organisationer som förbereder sig för dataskyddsförordningens ikraftträdande 2018.

Ny checklista förbereder organisationer för den nya EU-förordningen 4 maj 2016

Dataskyddsförordningen publiceras i EU:s författningssamling!

Dataskyddsförordningen publiceras i EU:s författningssamling, vilket markerar startpunkten för de två år det tar för lagstiftningen att träda i kraft.

Läs EU:s förordning om dataskydd på alla EU-språk (inklusive svenska). 27 april 2016

Allmänna utredningen om allmänna dataskyddsförordningen

Regeringen tillsätter en utredning om dataskyddsförordningen allmänt

Dir. 2016:15 Dataskyddsförordningen 29 februari 2016

Trialog: resultat

Reuters: Brott mot dataskyddsförordningen ska ge upp till 4% av årsomsättning i böter

EU member states agree higher fines for firms for privacy violations 2 december 2015

Trialog: resultat

Reuters: Brott mot dataskyddsförordningen ska ge upp till 4% av årsomsättning i böter

EU member states agree higher fines for firms for privacy violations 2 december 2015

Dataskydd.NET kommenterar

Trialog: Dataskydd.net kommenterar dagordningen för trialogerna om tillsynsmyndigheter.

Trialog om processuella omständigheter 2 december 2015

Dataskyddsförordningen 27 november 2015

Konsoliderad version av EU:s dataskyddsförordning: vissa av artiklarna är inte helt färdigförhandlade, men EU-parlamentets principlista i artikel 5 kvarstår. Den stora utmaningen med tolkningen av dataskyddsförordningen är att de tydligt definierade principerna är behäftade med undantag vars innebör bara kan göras tydliga i domstol.

DAPIX: Consolidated version of GDPR 27 november 2015

Dataskydd.NET kommenterar

Dataskydd.NET kritiserar hårt ministerrådets slutgiltiga förslag om dataskydd till EU.

Sverige i EU: Slutgiltigt dataskyddsförlag en skymf mot mänskliga rättigheter 11 juni 2015

Dataskydd.NET kommenterar

Dataskydd.NET om svenska regeringens förslag om dataskydd i sjukvården.

Sverige i EU: Vipeholmsandan i dataskyddsförhandlingarna 20 maj 2015

Dataskydd.NET kommenterar

Dataskydd.NET om svenska regeringens stöd förslag om sämre regler mot automatisk diskriminering.

Sverige i EU: diskrimineringens beskyddare 14 maj 2015

Dataskydd.NET kommenterar

Dataskydd.NET kritiserar utifrån textjämförelse ministerrådets långa, luddiga textförslag.

Dataskydd i Bryssel: lagars tydlighet mäts inte i spaltmeter 5 maj 2015

SOU 2015:39.

Utredningen Myndighetsdatalag släpps. Den verkar ha haft målsättningen att göra svensk förvaltningslag mer förenlig med EU:s dataskyddsregelverk, men bevarar sammelsuriet av särreglering och ställer förvaltningsväsendets egna intressen över individens.

Direktlänk till regeringens hemsida. 8 april 2015

Dataskydd.NET kommenterar

Dataskydd.NET om svenska regeringens inställning till politiska tillsättningar på dataskyddsmyndigheter.

Analys: Sveriges politiska tillsättningar på Datainspektionen medför östeuropeisk korruption 5 april 2015

Dataskydd.NET kommenterar

Dataskydd.NET kommenterar på resultaten från regeringsförhandlingarna i EU 25-26 mars 2015.

Analys: Nya dokument från EU:s ministerråd 26-27 mars visar att Sveriges regering fortfarande vill försvaga integritetsskyddet 5 april 2015

Dataskydd.NET kommenterar

Dataskydd.NET kritiserar att regeringen i EU-förhandlingarna vill bevara otydlig, mångfaldig och svårbegriplig lagstiftning för att skydda privatpersoner, som de själva inte heller har koll på.

Vem vet? Om dina rättigheter till dataskydd vet inte staten heller 30 mars 2015

Dataskydd.NET kommenterar

Inför de sista förhandlingarna i EU:s ministerråds tjänstemannakår, släpper den österrikiska gruppen Lobbyplag en analys av olika medlemsländers förhandlingsstrategier. Dataskydd.NET kommenterar.

Stor läcka från EU:s dataskyddsförhandlingar eller minst 20 sätt som svenska regeringen hatar ditt privatliv 10 mars 2015

Riksdagen

Konstitutionsutskottet överens med regeringen om att man ska överge att driva frågan att dataskyddsförordningen bör vara ett direktiv. Inga andra frågor lyfts.

Protokoll från Konstitutionsutskottet 5 mars 2015

Dataskydd.NET kommenterar

Dataskydd.NET kommenterar på de senaste dokumenten från medlemsländernas tjänstemannadrivna förhandlingar i ministerrådet, inför RIF-mötet.

Mer undantag än regler i dataskyddsdiskussioner i EU:s ministerråd 5 mars 2015

EU:s dataskyddsreform: mycket trasig

Flera tunga civilsamhällesaktörer från Bryssel, Polen och Storbritannien kritiserar EU-regeringarnas urholkade principer i dataskyddsförordningen.

Data Protection: Broken Badly (via EDRi) 3 mars 2015

Riksdagen

Riksdagen får en rapport från regeringsförhandlingarna i EU i december 2014. Ingen annan information tillgänglig. Ingen debatt verkar ha förts och inga frågor verkar ha lyfts.

Protokoll från EU-nämnden 3 mars 2015

Dataskydd.NET kommenterar

Dataskydd.NET kommenterar på förhandlingsdokument från ministerrådet inför regeringsförhandlingarna 13 mars, då medlemsländernas högsta permanent stationerade tjänstemän i Bryssel förväntas komma överens om vilka allmänna principer som ska gälla i dataskyddsförordningen.

EU - senaste nytt: början till slutet för dataskyddsförhandlingarna? 3 mars 2015

Riksdagen

Regeringen är nöjda med utformningen av dataskyddsförordningens kapitel två, som innehåller grundläggande principer. De som försvarar ett starkt dataskydd riktar dock stark kritik mot ministerrådets textförslag, som de menar ger ett svagare, otydligare och sämre skydd för privatpersoner.

Rådspromemoria inför RIF-mötet 25-26 mars 2015 3 mars 2015

Dataskyddsdagen 2015!

EU-kommissionen publicerar en sammanfattning av dataskyddsförslagen de har lagt från januari 2012 fram till januari 2015 (Dataskyddsdagen).

Data Protection Day 2015: Concluding the EU Data Protection Reform essential for the Digital Single Market 28 januari 2015

Kommentarer efter regeringsförhandlingarna i EU 4-5 december

Dataskydd.NET kommenterar utfallet på RIF-mötet 4-5 december, samt regeringens rådspromemoria.

EU:s medlemsländer förhandlar långsamt vidare om dataskydd 8 december 2014

Regeringen publicerar rådspromemoria

Regeringen publicerar den kommenterade dagordningen inför dataskyddsförhandlingarna vid regeringsförhandlingarna i EU 4-5 december.

Kommenterad dagordning inför RIF-mötet 1 december 2014

Riksdagen

Regeringen rapporterar till riksdagen om regeringsförhandlingarna i EU i oktober 2014. Ingen diskussion alls.

Protokoll från EU-nämnden 28 november 2014

Kommentarer inför RIF-mötet 4-5 december

Dataskydd.NET kommenterar på EU:s ministerråds briefings inför regeringsförhandlingarna i december 2014

Inför ministerrådets möte i december om dataskydd i offentlig sektor 18 november 2014

Förslag på svensk incidentrapportering

Dataskydd.NET kritiserar regeringen för att de samtidigt säger sig vilja ha incidentrapportering, men undergräver det europeiska förslaget om sådant rapportering.

Morgan Johansson kan ordna incidentrapportering på mindre än 12 månader om han vill 9 november 2014

Regeringsförklaringen

"Regeringen ska i Sverige och EU verka för att stärka rättssäkerheten och den personliga integriteten, bland annat när det gäller datalagring. Datainspektionen och den parlamentariska integritetskommissionen ska göra en översyn av befintlig lagstiftning, också i ljuset av att allt fler privata aktörer samlar in information om konsumenter."

Socialdemokraterna: Regeringsförklaring 2014 3 oktober 2014

SOU 2014:67.

Utredningen Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen släpps. Den verkar ha haft målsättningen att uppfylla EU:s nya förslag om inbyggd integritet men föreslår istället att förvaltningslagarna ska anpassas så att det IT-systemen redan kan göra för att kränka integriteten ska bli lagligt.

Direktlänk till regeringens hemsida. 18 september 2014

"Ett steg bakåt"?

Riksdagen uttrycker stöd för regeringens syn att dataskyddsförordningen är dålig.

Protokoll från skatteutskottets möte 8 maj 2014 8 maj 2014

Sverige i EU: EU-parlamentarikerna

De svenska EU-parlamentsledamöternas ändringsförslag på dataskyddsförordningen

Svenska ledamöter i EU-parlamentet Maj 2013

"Hot mot tryckfriheten"

Debattartikel av tre journalister om att EU:s dataskyddsförslag hotar tryckfriheten. Kritiserar brist på transparens i offentlig förvaltning.

EU:s nya datalag hotar tryckfriheten (DN) 12 april 2013

Regeringen vill ha "riskbaserad" modell

Bilaga till EU-nämndens möte. Regeringen vill ha "flexibilitet" och en "riskbaserad modell".

Bilaga till EU-nämndens möte inför RIF-mötet 2-3 mars 2013 27 februari 2013

Rådspromemoria

Rådspromemoria inför regeringsförhandlingarna i EU 7-8 mars 2013. Regeringen påtalar att incidentrapportering är en del av dataskyddsförordningen.

Rådspromemoria inför RIF-mötet 2-3 mars 2013 25 februari 2013

SOU 2012:90.

Utredningen Överskottsinformation vid direktåtkomst släpps. Den misslyckas med sitt uppdrag att kartlägga det nuvarande svenska dataskyddet för privatpersoner men konstaterar att de svenska lagarna är "splittrande och föråldrade".

Direktlänk till regeringens hemsida. 11 januari 2013

EU-nämnden varken ifrågasätter eller diskuterar

Riksdagens EU-nämnd diskuterar kortfattat dataskyddsförordningen under ledning av Beatrice Ask, dåvarande justitieminister. Ingen information tillförs utöver den regeringen presenterar, inte heller ifrågasätts eller diskuteras regeringens linje.

Stenografiprotokoll från EU-nämnden 30 november 2012

"Ett steg bakåt"?

Konstitutionsutskottet i riksdagen kommer tillsammans med statssekreteraren från Justitiedepartementet fram till att EU:s dataskyddspaket är "ett steg bakåt". Oklart i förhållande till vad.

Protokoll från Konstitutionsutskottets sammanträde 20 november 2012

Riksdagen

Ingenting vidare av substans i förhållande till faktapromemorian från 27 februari 2012.

Rådspromemoria inför RIF-mötet 6-7 december 2012 26 november 2012

Subsidiaritetsprövning

Riksdagen skickar en subsidiaritetsprövning till EU-kommissionen angående dataskyddsförordningen, med hänvisning till regeringens invändningar från 27 februari 2012.

Konstitutionsutskottet angående subsidiaritetsprövning av dataskyddsförordningen 22 mars 2012

Datainspektionen välkomnar förslaget

Datainspektionen skriver om dataskyddsförordningen att det kan vara viktigt att ha kvar särreglering för varje myndighet som tillåter ett starkare skydd för personuppgifter inom ramen för varje enskild myndighet. Datainspektionen motsätter sig inte förordningsformen, utan välkomnar överlag förslaget.

Policypapper från Datainspektionen om dataskyddsförordningen 2012 12 mars 2012

Sverige: "Hellre direktiv än förordning"

Sveriges regering vill helst inte ha en dataskyddsförordning för alla verksamheter utom de polisiära och rekommenderar riksdagen att man istället – bland annat för att bevara den svenska förvaltningsstrukturen – verkar för att förordningen istället ska bli ett direktiv.

Faktapromemoria till riksdagen 27 februari 2012

Första förslaget!

EU-kommissionen lägger förslag på dataskyddsförordning.

25 januari 2012