2014-11

Nyhetsarkiv för november 2014

Nytt ID-system i Sydkorea: avlänkning och decentralisering

Sydkorea ska göra en stor omvärdering av sitt nationella ID-system. Sedan 2004 beräknas mer än 50 miljoner sydkoreaner ha drabbats av identitetsstöld på ett eller annat sätt. Precis som det svenska ID-systemet med personnummer, har det sydkoreanska systemet varit i bruk sedan slutet av 1960-talet. Nu vill de omdesigna systemet så att olika nummer används för olika syften. Det ska bli svårare att stjäla en "hel" identitet. Enligt Dataskydd.NET bör också Sverige genomföra en större översyn av sina identitetssystem i informationssamhället, istället för att dutta runt med smågrejer så som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och MSB gjorde för ett par veckor sedan. ...

Storbritannien vill hindra tyska flyg från att landa på grund av tyskt dataskydd

Om man respekterar flygresenärers privatliv kan man hindras från att landa i Storbritannien, skriver The Guardian. Varje gång man beställer ett flyg eller reser med flygplan samlas det in personuppgifter: kreditkortsuppgifter, namn, adress, födelsedata, destination, och andra uppgifter skrivs in i stora register. Dessa register kallas sedan "PNR" (passenger name records) som trots sin engelska utläsning faktiskt är mycket mer information än bara namn. I Storbritannien vill man ta del av registrena och hänvisar till säkerhetsskäl. ...

Myndigheterna får visst sälja dig så länge köparen bor i utlandet?

Ett avgörande från 30 oktober 2014 i högsta förvaltningsrätten verkar underligt: domstolen säger att så länge personuppgiftslagen inte gäller för en viss aktör - vilket är fallet om aktören inte är baserad i Sverige - så gäller inte något privatlivsskydd i svensk lagstiftning. När i stort sett all offentlig IT-verksamhet är utkontrakterad på ofta utländska aktörer verkar det väldigt underligt att en domstol öppnar ett sånt här kryphål. Sverige försöker ju till och med brösta sig i Bryssel över vår särskilt fina, och stora, samling specialregisterlagar! ...

Mediaprofessor ryter till: algoritmer är inte bara objektiva!

Professor Jay Rosen på New York University ryter till mot New York Times reportage om Facebook. Det är fel att framställa Facebooks algoritmer som helt objektiva - de låter inte användaren bestämma själv, de sorterar fram det material åt användaren som användaren behöver för att tjäna Facebooks intressen. Jay Rosen skriver att Facebook behöver få användarna att stanna på sidan så länge som möjligt. Länkarna de plockar fram åt användarna handlar bara om att få användarna att vara kvar på Facebook. ...

Thingularity sett från en tillsynsmyndighet

Datainspektioner från hela Europa har kommit samman för att utarbeta ett ställningstagande om Thingularity, eller Internet of Things som det heter på buzzword-språk. Thingularity handlar om metadata - en massa metadata om allt man gör hela tiden, och det är en stor utmaning hur man fortsätter möjliggöra människors egna makt över de egna relationerna och sammanhangen när varje objekt i vardagen får ett implicit intresse av att styra privatpersonens beteende. Alla saker i hemmet och i staden ska ge en massa information om vad som händer runt omkring dem - temperatur, elpris, vad man saknar i kylen, hur många (och vilka) som åker en viss buss, belastningen på ett övergångsställe, hur mycket invånare utsätts för dagsljus, gräs, träd, fågelsång, buller, traffikstockningar, och så vidare. ...

Datainspektionen på Irland ägnar sig åt HemLigHeTer...!

LinkedIn har fått en massa rekommendationer av Datainspektionen på Irland om hur de kan förbättra sitt dataskydd, skriver irländska Independent. De här rekommendationerna kommer gälla samtliga LinkedIns europeiska användare så det finns god anledning även för svenska medborgare att bekymra sig för att vi inte får veta vilka rekommendationerna är! När offentliga myndigheter börjar dela ut hemliga instruktioner till företag är det redan ett problem i sig. Men ett ännu större problem i europeiska sammanhang är att den irländska datainspektionen ensam möjligheten att å alla i hela Europaunionens vägnar dela ut hemliga instruktioner. ...

Bättre verktyg att granska polisens integritetsintrång - nu!

En undersökning från den kanadensiska dataskyddsmyndigheten kritiserar att polismyndigheter i Kanada inte dokumenterar tillräckligt väl när de bereder sig tillgång till medborgares privata information och kommunikation. Liknande kritik kan riktas mot den svenska polisen, som bara behöver redovisa att de spanat och kartlagt ifall informationen de får tillgång till ska användas i en förundersökning. Precis - så länge det informationsåtgången inte är relevant för en undersökning har polisen fritt fram att göra som de vill! ...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).