2014-11

Nyhetsarkiv för november 2014

Amerikansk undersökning visar mycket lågt förtroende för internetmarknaden post-Snowden

Ett amerikanskt undersökningsinstitut, Pew Research Center, har släppt en studie om amerikaners bristande förtroende inte bara för regeringens, utan också företagens, förmåga att hantera dataskyddsfrågor. 91% av alla tillfrågade håller med om att privatpersoner helt tappat kontrollen över sina personuppgifter och sitt privatliv. 88% håller med om att det är i stort sett omöjligt att få bort felaktig information om dem själva från nätet. 80% är oroliga för vad marknadsföringsföretag gör. ...

Inför ministerrådets möte i december om dataskydd i offentlig sektor

Ministerrådets ordförandeland har släppt en briefing inför DAPIX-gruppens möte i december. Den handlar om medlemsländernas olika inställningar till dataskydd i offentlig sektor. Sverige har varit pådrivande för sämre skydd för personuppgifter när dataskydd kan förhindra myndigheter att sälja personuppgifter till privata aktörer. Sverige har varit pådrivande för att specialregisterlagar ska kunna kvarstå. På Dataskydd.NET kan vi bara konstatera att Morgan Johansson, justitieminister, har ett ideologiskt hästjobb framför sig under ministerrådets möten om ett par veckor. ...

ORGCon14: "Revenge porn" och rätten att bli bortglömd

På lördagen 15 november på Open Rights Groups konferens ORGCon ägnades en timme åt att diskutera problemet med "revenge porn" med professor Lilian Edwards från Strathclydeuniversitetet. Rätten att bli bortglömd kan spela en viktig roll för att hjälpa utsatta få upprättelse, enligt Edwards. "Revenge porn" kan definieras som bilder på privatpersoner i intima situationer som hamnar på internet mot deras vilja, ofta som del i en hämndaktion efter att ett förhållande avslutats. ...

Ny rapport från Latinamerika: underrättelsetjänsterna granskas inte

Privacy International skriver om Asociación por los Derechos Civiles (ADC) rapport Vem övervakar övervakarna? (spanska eller engelska) Tillsynssystemen brister. I vissa länder väljer underrättelsetjänsten själv om den ska bli granskad. ADC understryker att militärdiktaturerna på 1970-talet i många latinamerikanska länder använde sig av just nationell säkerhets-retorik för att få fäste. De som ledde militärkupperna hade stöd från underrättelsetjänsten. Flera av länderna har försökt reformera sina lagstiftningar om underrättelser under demokratiseringen, men översynen brister. ...

Sverige tar matchen? Dataskydd.NET om censurexport på MR-dagarna

Dataskydd.NET anordnade på MR-dagarna ett seminarium om svensk censurexport, och hur europeisk lagstiftning försöker motarbeta några av de avigare strömningarna i svensk politik. Medverkade gjorde Walid Al-Saqaf, forskare vid Örebro universitet om censur i mellanöster, och Erik Lakomaa, doktor i nationalekonomi vid Handelshögskolan. Walid Al-Saqafs bidrag går också att se på den här länken. "Glöm inte bort att många av de verktyg regeringar i utvecklingsländer använder för att förtrycka yttrandefrihet och spåra regimkritik kommer från industrialiserade länder. ...

EU vill ha bättre rättssäkerhet? Sämre rättssäkerhet? Vad?

Den nya kommissionens högsta ansvariga för inrikesfrågor, greken Avramopoulos, har hållit sitt första tal om samarbetet mellan EU och USA. Tyvärr verkar varken dataskydd eller rättssäkerhet för svenskar och andra européer ha legat högst på agendan för inrikespolitiken, men EU-kommissionen fortsätter verka för att privatliv och dataskydd även i USA ska börja anses vara rättigheter som tillfaller människor snarare än bärare av ett amerikanskt pass. Formellt kommer ansvaret för vidare förhandlingar om rättssäkerhet ligga hos människorättskommissionären Věra Jourova, inte hos Avramopoulos. ...

När bättre vetande behövs

Ibland händer det att svenska myndigheter behöver expertis - eller ideologiska imperativ! - om dataskydd, privatliv och människors roll i "systemet" (både datasystemet och det administrativa systemet i offentlig sektor). Jämför utredningen från Socialdepartementet om rätt information på rätt plats vid rätt tidpunkt där man föreslår två nya lagar som påverkar integriteten för privatpersoner i arbetslivet, kontakter med myndigheter i kommuner, landsting och gentemot staten, och som patienter. Gemensamt för många utredningar (se också Dataskydd. ...

FN vill ha mer dataskydd, mindre övervakning!

27 länder föreslagit en resolution i FN om bättre dataskydd. Den inkluderar metadata, alltså information om vem som har ringt vem, när det har ringts och varifrån (och så vidare). Omröstning i december enligt österrikiska nyhetssidan ORF. Se också Reuters, som har en artikel om samma ämne. UPPDATERING: Efter lite trixande borde direktlänken till dokumentet nu fungera. Annars heter dokumentet A/C.3/69/L.26 i dagordningen och är klickbart på fem språk där. ...

Allt du någonsin ville veta om #TTIP och #dataskydd

EU-parlamentets forskningsenhet har sammanställt mer än man föreställde sig vilja veta om dataskyddspaketet och TTIP, handelsförhandlingarna med USA. Många politiker i EU har understrukit att dataskyddslagstiftning är ett sätt att återbygga förtroendet för allmänna infrastrukturer, privat sektor och offentliga tjänster. Men som alltid är det lurigt - Galexia verkar inte vara någon non-profit utan ett konsultföretag. Å andra sidan har Galexia inte heller uppgivit någon särskild kund å vars vägnar de utfört utredningen. ...

Morgan Johansson kan ordna incidentrapportering på mindre än 12 månader om han vill

Dataskydd.NET har med intresse följt DN:s rapportering om informationssäkerhet. Den utmynnade i att inrikesminister Anders Ygeman sa att man kanske behöver titta på ett obligatoriskt system för att rapportera incidenter till staten. Men det är justitiedepartementet, det vill säga Morgan Johansson, som är i bäst ställning att införa incidentrapportering snabbt. EU-kommissionen har nämligen redan föreslagit incidentrapportering till privatpersoner och myndigheter i dataskyddspaketet, just för att det ger bättre möjligheter för alla att få veta och förstå vad som händer i IT-system. ...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).