2014-11

Nyhetsarkiv för november 2014

Lund Sustainable Engineers om informationssäkerhet (Etikpub)

I torsdags var Amelia Andersdotter med på en panel om informationssäkerhet anordnade av Lund Sustainable Engineers. Vad måste ingenjörer tänka på? Vilka problem finns? Hur ser lagen, politiken och tekniken ut? Andra panelister var Per Runesson, professor i mjukvaruteknik och deltagare i det tvärpolitiska projektet DigiTrust vid Lund University Internet Institute (LuII), samt Mika Perälä, ansvarig för säkerhet och molntjänster på företaget Narrative, ett nytt kameraföretag som redan har över 100 miljoner bilder på sin server. ...

Internetdagarna 2014: panel om övervakning och Post-Snowden

ISOC-SE ordnade en paneldiskussion om övervakning och samhället Post-Snowden under Internetdagarna 2014 - en betalkonferens i Stockholm för företag i IT-branschen, som med åren kommit att få ett delvis mer politiskt fokus. I år hade båda konferensdagarna mer eller mindre uttalade politiska spår. Amelia Andersdotter var där, tillsammans med Simone Fischer-Hübner (professor vid Karlstad universitet), Patrik Wallström (Stiftelsen) och Robert Malmgren (Romab). Som många andra diskussioner om informationssäkerhet led panelen lite av att ingen av panelisterna har egentlig politisk beslutsmakt. ...

JO-anmälan mot Dan Eliasson

Dataskydd.NET har tillsammans med Nadia El-Imam från Edgeryders lämnat in en JO-anmälan mot Dan Eliasson. Som myndighetschef på Försäkringskassan beslutade Eliasson att radera flera miljoner mejl, vilket försvårat utredningar om korruption och nepotism bland högre chefer på Försäkringskassan. Om hela svenska folket behöver utsättas för tvångsåtgärden datalagring, trots att EU-domstolen sagt att det är olagligt, är det konstigt att myndigheter som är under pågående utredning för korruption och nepotism inte behöver utsättas för liknande övervakning. ...

Utsatta individers teknologier kan inte göras säkrare än alla andras

Tidskriften Feministiskt perspektiv skriver om förföljelser och trakasserier av kvinnor genom spyware. Det här är ett ökande problem där "digital sanering" ofta måste vidtas, innebärandes att särskilt utsatta kvinnor kanske inte längre kan använda teknologier, internet, telefoner eller sociala medier. Ju fler statliga myndigheter som upphandlar IT-system de inte håller rätt på och inte känner sig ansvariga för, desto mer sårbara blir även de utsatta kvinnor som faktiskt sökt hjälp, och försökt få hjälp av myndigheter och hjälporganisationer för att förbättra sitt utsatta läge. ...

Nederländska staten upphandlar drönarhacking

I dagsläget får Nederländernas myndigheter inte hacka sig in i datorsystem, men det finns inget som hindrar dem från att upphandla utveckling av en tjänst för hacking! Med hjälp av företaget FoxIT vill de utveckla en metod för att hacka drönare. Utforskningen tar sin början i inbyggda sårbarheter i hur drönare pratar med andra apparater. Dataskydd.NET observerar att det dels inte är jättesmidigt att regeringar betalar för utveckling av sårbarheter, och dels inte heller är så bra att regeringar betalar för att det ska bli lättare och enklare att hacka saker. ...

Anonymitet på nätet är inte så enkelt som många marknadsförare vill framställa

En indisk forskare har kommit fram till att81% av alla TOR-användare kan avanonymiseras med hjälp av inbyggd teknik i Cisco-routrar. Det visar kanske att det inte är så lätt med anonymitet på nätet, trots allt. TOR-projektet är troligtvis det mest kända projektet för anonymisering på internet globalt, och har, vad Dataskydd.NET, en rätt stabil teknisk grund. Men annan teknik byggs helt enkelt för att göra det svårt att vara anonym. Marknadsincitamenten går liksom åt fel håll. ...

Irländska regeringen vill ha stöd från EU mot amerikanska krav på Microsoft

Regeringen på Irland vill att EU-kommissionen ska hjälpa Microsoft inte behöva lämna ut data till amerikanska myndigheter. Bakgrunden är att en amerikansk domare krävt utlämning av data Microsoft lagrar på Irland. Microsoft hävdar att så länge datan fysiskt lagrats på Irland, har amerikanska myndigheter inte jurisdiktion. Domaren menar istället att amerikanska myndigheter har jurisdiktion eftersom Microsoft är ett amerikanskt företag (det vill säga, Microsofts huvudkvarter befinner sig på USA:s territorium). ...

Också Nederländerna behåller datalagring efter EU-domstolens beslut

Nederländska regeringen har bestämt sig för att behålla datalagringsreglerna, med mindre förändringar, även efter EU-domstolens beslut. Förändringar rör när polisen får efterfråga datalagrad data, och under vilka omständigheter. Ju längre efter datans uppkomst polisen vill ta reda på datan, desto hårdare straff krävs för att polisen ska få rätt att efterfråga data. Polisen måste också ha tillstånd från åklagaren. Nederländernas näringsdepartment får dessutom vara med och granska syfte och bestämmelser kring lagring. ...

TIPS: Råd&Rön gör konsumentpanel om telefonförsäljning

Svara på Sveriges konsumenters enkät om telefonförsäljning! Idag får telefonförsäljare tag på dina personuppgifter genom att köpa dem från myndigheter. Det här har EU föreslagit ska bli mindre gångbart i dataskyddsförordningen. Sveriges regering vill förstås behålla möjligheten att sälja uppgifter, men Frankrike och Spanien är emot i ministerrådet! Det bästa vore om telefonförsäljning blev avhängigt ditt föregående godkännande att stå med på telefonförsäljarnas ringlistor. Då skyddas ditt privatliv bättre, du slipper ta emot tramsiga samtal, och Sveriges regering med tillhörande myndigheter och departement får minskade incitament att motarbeta ditt självbestämmande och dina rättigheter i EU. ...

NSA-reform får vänta, säger amerikanska senaten

Mycket uppståndelse natten till onsdag, när amerikanska senaten - den amerikanska riksdagens andra kammare - inte lyckades bryta en filibuster mot "USA Freedom Act". 60% av rösterna i senaten behövs för att en filibuster ska brytas. USA Freedom Act fick 58% av rösterna. Trevor Timm, generaldirektör på pressfrihetsorganisationen Freedom of Press, som jobbar särskilt med problem for journalister i tekniska miljöer, kommenterade lakoniskt: "Senatorerna: 'NSA har aldrig missbrukat telefonprogrammet!' *Förutom när de 'ofta och systematiskt' gjorde det" ...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).