2014-12

Nyhetsarkiv för december 2014

Dataskyddsvänliga jul- och nyårshälsningar till Ale kommun!

Dataskydd.NET hoppas att 201 kommunpolitiker kommer att återvända efter helgerna med bättre verktyg att säkerställa sina medborgares integritet och privatliv! Som en fortsättning på Dataskydd.NETs julkampanj för att hjälpa fler kommunpolitiker förstå hur de påverkas av EU-beslut - och regeringens beslut kring EU-beslut - har nu vykort skickats även till Ales kommunpolitiker. Det gör att samtliga kommuner Dataskydd.NET känner till som har fått kritik från Datainspektionen, nu har givits möjlighet att ta till orda om hur deras ställning kan bli starkare, och infrastruktur bättre. ...

Julkort till Sollentuna om dataskyddspaketet!

Som en fortsättning på Dataskydd.NETs julkampanj för att hjälpa fler kommunpolitiker förstå hur de påverkas av EU-beslut - och regeringens beslut kring EU-beslut - har nu vykort skickats även till Sollentunas kommunpolitiker. Sollentunas skolor har mottagit kritik av Datainspektionen för dåliga molnupphandlingar, men på Dataskydd.NET tror vi att det har att göra med att infrastrukturen byggs på ett dåligt sätt, inte att de som upphandlar försöker kränka medborgarnas privatliv. Därför är det viktigt att lagstiftningen som reglerar både dataskydd och integritet är så tydlig och rak som möjligt, och inte ställer helt omöjliga krav på kommunerna att bli samtidiga molnteknikexperter, juridikvirtuoson och sociologiska genier i syfte att överlista företag som ju egentligen inte ens är bundet av skyldigheterna kommunerna är bundna av. ...

Julkort till kommunpolitiker om dataskyddspaketet!

Flera kommuner i Sverige har blivit stämda för att de inte har ett bra dataskydd, men EU:s dataskyddspaket kan hjälpa! På Dataskydd.NET tog vi initiativet att skicka julkort till kommunpolitiker i Salem och Malmö för att de ska ha lättare att veta vad de ska fråga från regeringen för att deras upphandlingsbesvär ska bli mindre. Det här budskapet har gått ut till 92 kommunpolitiker, och vi hoppas att de får en godare jul nu när de vet att det finns tydliga regler som hjälper både dem och företagen att ge medborgarna självbestämmande, integritet och förtroende för informationssamhället! ...

Kommunanställd blev övervakad på arbetsplatsen - sparkades

En kommunchef i Trollhättan har fått sin privata kommunikation övervakad på arbetsplatsen, och senare sparkats med motiveringen att han tittat på porr. Olyckligtvis för Trollhättans kommun får man inte övervaka anställdas kommunikation, även om den utförs på arbetsplatsen och med arbetsgivarens verktyg. Det finns alltså inga goda anledningar för kommunen - eller kommunens tjänsteleverantörer - att lagra eller inspektera vad kommunchefen har besökt för hemsidor eller gjort för ärenden. ...

Polisen som kränker snarare än skyddar rättigheter

Säkerhets- och integritetsnämnden kritiserar flera register hos svenska polisen. Men det här är inga nyheter - på Dataskydd.NET:s förstasida uppräknas hela åtta tillfällen då Datainspektionen kritiserat polisen för bristande registerhantering och respekt för integriteten. Faktum är att polisen har varit så dålig på att upprätthålla dataskyddslagarna att man på den årliga konferensen SKYDD för Sveriges olika säkerhetsetablissemang kände sig manad att organisera en hel paneldiskussion om huruvida Datainspektionen tycker allt för mycket om att klaga på polisen (se programpunkt " ...

Osäkerhetsindustrin på frammarsch: azerisk journalist häktad på grund av svenska företag

Finska YLE skriver att en azerisk journalist har frihetsberövats för sin inblanding i avslöjanden om TeliaSoneras oegentligheter i Azerbaijan. Även om svenska exportrådet troligtvis smackar högt i belåtelse, är det så klart att ett problem att svenska exportprodukter allt mer orsakar oro, tvång och demokratiska hot än glädje för människor världen över. Dataskydd.NET tog upp detta i sitt seminarium om svensk osäkerhetsexport på MR-dagarna i november.

Dataskydd - en konkurrensfördel för Europa

Bättre dataskydd leder till bättre konkurrenskraft för europeisk IT-industri, sa man på en konferens om IT och dataskydd i Paris tidigare i veckan. Och visst är det så. Innan kommissionen presenterade sitt dataskyddspaket i januari 2012 var det framför allt IT-företagen som bett om tydligare riktlinjer för hela unionen. Det var också uppenbart att varken offentlig sektor eller industrin orkade med 28 olika lagstiftningar. Europa har också ett kulturellt och politiskt arv, som upplysningstidens vagga och som förkämpar för mänskliga rättigheter som gäller alla. ...

Sveriges uppfyller inga av Europarådets rekommendationer för mänskliga rättigheter på internet

Den 8 december släppte Europarådets representant för mänskliga rättigheter, Nils Muižniks, en rekommendation till alla länder som skrivit under Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter om mänskliga rättigheter på internet. Länderna uppmuntras att inte datalagra (p. 6, s. 22), inte massövervaka (p. 5-6, s. 22), att inte använda internet som ett sätt att kringgå rättssäkerhetsbestämmelser (p. 11, s 23), att inte använda företag som bulvaner för kringgående av mänskliga rättigheter (p. 14, s . ...

Hur man kränker rättigheter på mindre än 70 millisekunder

O'Reilly har gjort en kort översikt av hur annonsutdelning på internet går till, inklusive en tidslinje som i sex punkter förklarar varför många internetföretag upplever att de strukturellt, och utan informera eller förklara för privatpersoner syftet, behöver kränka grundläggande rättigheter. Här är en svensk översättning, med kommentarer: Användaridentifiering (mindre än 10 millisekunder). Det är här databaserna spelar sin första roll. Man kollar upp kakor och annan identifierande information. Utmaningen är att kolla upp datat i väldigt stora databaser med flera terrabyte på bara några millisekunder. ...

Vilka litar på molnet?

Molntjänster är ingen liten utmaning för varken näringslivet eller offentlig sektor, men marknadsföringsretoriken är proffig och reklambroschyrerna många. Molntjänster handlar om infrastruktur - tråkiga saker man måste ha för att få något gjort, men helst inte vill ta eget ansvar för. Därför har molntjänster blivit populära i vårdföretag, anses vara en väg mot bättre småföretagande, och dessutom använts i skolor, kommuner och landsting efter att Microsoft dragit tillbaka utvecklingsstödet för Windows XP. ...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).